References or me through my students’ eyes... in Czech

Dobrý den paní magistro,

ráda bych Vám poděkovala za syna Matyáše, který s Vámi prožil tolik anglických let, že to ani nespočítám. Přišel k Vám jako kluk ze základky a odchází jako vysokoškolák. Někdy není jednoduché studenty zaujmout, ale s Vaší energií, chutí a dokonalým přístupem nikdo neodolá. S Vámi prostě není nic problém. Dnes jste spolu měli rozlučkovou hodinu. Kdysi se na první hodině potkala lektorka se školákem a při té "poslední" se rozloučili přátelé.

Přeji Vám plno studentů, kteří se díky Vám nikdy nebudou bát mluvit anglicky a budou si to jen a jen užívat, jako můj syn.

S úctou,

Sylva Krebnerová

„Soukromou výuku angličtiny u paní Jany Roupcové pokládám za nejlepší investici v mé dosavadní edukaci anglickým jazykem. Precizní připravenost na každou naši hodinu je z její strany samozřejmostí, oceňuji zároveň vysokou flexibilitu v náplni výuky podle aktuálních potřeb, rozmanitost hodiny co do skladby výuky (poslech, gramatika, čtení, diskuze atd.). Kladně hodnotím i její všestranný přehled od ekonomiky, politiky, geografie, kultury, historie až po počítačové vědy, což nám umožňuje bohaté diskuze na různá témata a tím i rozšíření slovní zásoby. Hodiny se nevlečou jako ve škole či kurzech, ale utíkají a mnohdy je diskuze rozvinutá tak, že zapomínáme na včasné skončení hodiny.“

Petra Winklerová, IBM Česká republika, spol. s r.o.

„Dobrý večer,

myslíte jako popsat Vaše občasné záchvaty smíchu, dřepy za nezvládnuté minulé časy, chestnuty, gamesky apod.? No nevím, zda je to vůbec popsatelné, a z netu to nebude ono. To by chtělo radši nějaké moviečko, jedině tam může Vaše kvalita vyniknout! A dal bych tam motto: "Kdo nezažil, neuvěří"…

English s paní JANOU:

Pracuji ve svařovací zahraniční firmě a ač jsem se tomu bránil, nakonec jsem byl donucen vedením ke studiu angličtiny. Nepotřeboval jsem ji denně, ale čas od času bylo třeba dohodnout nějaké podrobnosti ohledně práce, což s nulovou znalostí jazyka prostě nešlo. Průběh studií probíhal obdobně jako u mnoha mých kolegů a mnoho lidí ho jistě zažilo osobně. Po absolvování prvních několika lekcí, kdy jsme se naučili I´m a You are, postupně zájem o studia opadával, až bylo studium ukončeno. Po nějaké době jsem opět studium oprášil a začal nanovo, opět od I´m a You are.

Po zjištění, že moje kolegyně začaly navštěvovat lekce angličtiny u paní Jany Roupcové, rozhodl jsem se také zúčastnit. Moc nadějí jsem si nedával, ale jak známo, za zkoušku nic nedáš.

Je zajímavé, že s touto paní učitelkou nejen že mě hodina nenudila, ale i jsem se na ni (pí uč. i hodinu) těšil, snažil jsem se nevynechávat a v rámci možností i připravovat na hodinu, což při minulých kurzech nebylo.

Zde - mimo jiné - pár postřehů, které jsou velkými plusy paní Roupcové:

  • Nikdy nepřišla na hodinu pozdě – nikdy (i když jsem žadonil) neskončila dříve.
    Nikdy nabrala svoje osobní problémy do hodiny
  • Vždy byla positivně naladěná
  • Snažila se hodiny zpestřit hrami, obrázky…
  • V hodině udržovala pozornost žáků tím, že měnila v průběhu hodiny aktivity (konverzace, mluvnice, časy, slovíčka…)
  • Nikdy jsem ji neviděl, že by zadala práci žákům a pak si přemýšlela o svých soukromých věcech (jako u jiných učitelů)

Díky tomuto jsem vydržel navštěvovat hodiny JR po dobu tří let (což jsem nikde jinde nevydržel) a posunul se do stadia, kdy při návštěvě lidí z ciziny jsem schopen s nimi komunikovat, řešit technické problémy atd. Dokonce jsem absolvoval i několik jednoduchých telefonních rozhovorů, které pro mě v minulosti byly vždy noční můrou.

Na Janu Roupcovou rád vzpomínám, za hodně jí vděčím a všem doporučuji!

Zkuste a uvidíte, že si nevymýšlím!!!!“

Jan Jarník, vedoucí dílny CASTOLAB, Messer Eutectic Castolin spol. s r.o.

Dobrý den paní magistro,

ráda bych Vám poděkovala za syna Matyáše, který s Vámi prožil tolik anglických let, že to ani nespočítám. Přišel k Vám jako kluk ze základky a odchází jako vysokoškolák. Někdy není jednoduché studenty zaujmout, ale s Vaší energií, chutí a dokonalým přístupem nikdo neodolá. S Vámi prostě není nic problém. Dnes jste spolu měli rozlučkovou hodinu. Kdysi se na první hodině potkala lektorka se školákem a při té "poslední" se rozloučili přátelé.

Přeji Vám plno studentů, kteří se díky Vám nikdy nebudou bát mluvit anglicky a budou si to jen a jen užívat, jako můj syn.

S úctou,

Jana Petržíková

Dobrý den paní magistro,

ráda bych Vám poděkovala za syna Matyáše, který s Vámi prožil tolik anglických let, že to ani nespočítám. Přišel k Vám jako kluk ze základky a odchází jako vysokoškolák. Někdy není jednoduché studenty zaujmout, ale s Vaší energií, chutí a dokonalým přístupem nikdo neodolá. S Vámi prostě není nic problém. Dnes jste spolu měli rozlučkovou hodinu. Kdysi se na první hodině potkala lektorka se školákem a při té "poslední" se rozloučili přátelé.

Přeji Vám plno studentů, kteří se díky Vám nikdy nebudou bát mluvit anglicky a budou si to jen a jen užívat, jako můj syn.

S úctou,

Renata Donátová