Tlumočení

Lze objednat konsekutivní tlumočení.


Konsekutivní tlumočení (neboli následné tlumočení) patří mezi nejpožadovanější tlumočnické služby. U tohoto tlumočení se tlumočí dílčí úseky nebo jednotlivé věty pronášeného mluveného slova do cizího jazyka. Řečník vysloví část svých myšlenek, odmlčí se a poskytne tlumočníkovi čas k převodu svého projevu do druhého jazyka (konsekutivně se tlumočí např. rozhovory státníků a obchodníků, setkání s delegacemi, obchodní schůzky nebo obědy).

Ráda přetlumočím Váš telefonický rozhovor nebo firemní jednání.

Cena za konsekutivní/doprovodné tlumočení je 1000,- Kč za 30 minut. Sazba za tlumočení začíná běžet od sjednaného času. Sazba se počítá za každou započatou půlhodinu. Do doby tlumočení se započítává celá doba, kdy jsem zákazníkovi k dispozici (přejezdy mezi místy jednotlivých jednání…). Při tlumočení mimo Prahu je nutné přičíst náklady na dopravu, ubytování a stravu. O víkendu se základní sazba zvyšuje o 50%.