Podmínky a ceník


Podmínky a cena individuální výuky

Organizace – dospělí

Dospělí platí výuku bankovním převodem před poslední hodinou v měsíci na celý následující kalendářní měsíc / měsíce – počet měsíců podle dohody. Z tohoto počtu se postupně odečítají odučené a pozdně zrušené hodiny. Obvyklá délka individuální lekce dospělého studenta je 2x45 minut, tedy 90 minut, zpravidla 1x týdně. Noví studenti si mohou zaplatit jednu lekci, aby si vyzkoušeli, zda jim výuka vyhovuje, a až potom doplatit zbytek kurzovného, pokud se rozhodnou v kurzu pokračovat.


Organizace - děti

Výuka angličtiny dětí se platí bankovním převodem před začátkem kurzu na celé pololetí podle počtu předem naplánovaných hodin. Z tohoto počtu se postupně odečítají odučené a pozdně zrušené hodiny. Obvyklá délka individuální lekce náctiletého studenta je 60 minut, zpravidla 1x týdně. Někteří studenti bez obtíží zvládají i 90 minutovou lekci. Noví studenti si mohou zaplatit jednu lekci, aby si vyzkoušeli, zda jim výuka vyhovuje, a až potom doplatit zbytek kurzovného, pokud se rozhodnou v kurzu pokračovat.

Vyučující zodpovídá za žáky mladší 15 let pouze v učebně v době výuky.

V době státních svátků a v týdnu mezi vánocemi a Novým rokem není vyučování. Na rozdíl od některých jiných jazykových škol ale tyto hodiny neplatíte. Platíte tedy jen za skutečně odučené lekce.


Cena

 • One-to-one 45 minut: 575,- Kč
 • One-to-one 60 minut: 770,- Kč

V ceně kurzu jsou zahrnuty výukové materiály kromě hlavní učebnice.


Platba

Kurzovné se platí bankovním převodem na číslo účtu 670100 - 2206735503 / 6210 (mBank). Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte jméno studenta či firmy. Zaplaťte, prosím, tak, aby platba dorazila na účet příjemce před začátkem kurzu. Platba v hotovosti už bohužel nebude od 1.3. 2018 možná.

Na všechny došlé platby vystavuji příjmový doklad či fakturu, které je možno použít pro odečet z daní plátce. OSVČ a podnikatelé si tak angličtinu mohou dát do nákladů. Fakturu lze vystavit předem..

 • Číslo účtu: 670100 - 2206735503 / 6210
 • IBAN: CZ2062106701002206735503
 • BIC: BREXCZPPXXX

Zrušení lekce

Platby za hodiny zrušené včas - nejpozději 24 hodin před dohodnutou výukou - nepropadají, ale dle dohody studenta s lektorem se přesunou na pokrytí náhradní hodiny v daném školním roce. Platba za hodinu zrušenou v době kratší než 24 hod před plánovanou výukou angličtiny propadá. To už se děje ale spíš výjimečně. Přenos kurzovného na další pololetí je možný. Nebude-li kurzovné využito ani v dalším pololetí, tak bohužel propadá.

V případě nemoci lektora bude lekce nahrazena v náhradním termínu dle dohody lektora se studentem.


Podmínky a cena kurzů pro miniskupinky (2-3 studenti)

Organizace – dospělí

Výuka angličtiny dospělých se platí bankovním převodem před začátkem kurzu na celé pololetí podle počtu předem naplánovaných hodin. Délka lekce je 2x45 minut, tedy 90 minut, 1x týdně. Noví studenti, kteří do již běžícího kurzu nastupují poprvé, si mohou zaplatit jednu lekci, aby si vyzkoušeli, zda jim výuka a mini kolektiv vyhovuje, a až potom doplatit zbytek kurzovného, pokud se rozhodnou do kurzu přidat. Stejná úroveň studentů je ověřena vstupním testem před nástupem do kurzu. Výše kurzovného se snižuje úměrně podle toho, kdy student nastoupí do kurzu..

V době státních svátků a v týdnu mezi vánocemi a Novým rokem není vyučování. Na rozdíl od některých jiných jazykových škol ale tyto hodiny neplatíte. Platíte tedy jen za skutečně odučené lekce.


Organizace - děti - Super Minds

Výuka angličtiny dětí se platí bankovním převodem před začátkem kurzu na celé pololetí podle počtu předem naplánovaných hodin. Délka lekce je 45 minut 2x týdně. Noví studenti si mohou zaplatit jednu lekci, aby si vyzkoušeli, zda jim výuka vyhovuje a zda ostatní děti jsou v pohodě, a až potom doplatit zbytek kurzovného, pokud se rozhodnou v kurzu pokračovat. Stejná úroveň studentů je ověřena osobním přezkoušením před nástupem do kurzu. Výše kurzovného se snižuje úměrně podle toho, kdy student nastoupí do kurzu.

Vyučující zodpovídá za žáky mladší 15 let pouze v učebně v době výuky.

V době státních svátků a v týdnu mezi Vánocemi a Novým rokem není vyučování. Na rozdíl od některých jiných jazykových škol ale tyto hodiny neplatíte. Platíte tedy jen za skutečně odučené lekce.


Cena

 • Cena za výuku ve dvojici dospělých (45 minut) je 288,- Kč na jednoho studenta.
  Na pololetí (32 - 36 vyučovacích hodin dle státních svátků) při 90 minutové lekci týdně tedy cena vychází na 9.216,- až 10.368,- Kč.
 • Cena za výuku ve trojici dospělých (45 minut) je 192,- Kč na jednoho studenta.
  Na pololetí (32 - 36 vyučovacích hodin dle státních svátků) při 90 minutové lekci týdně tedy cena vychází na 6.144,- až 6.912,- Kč.

 • Cena za výuku ve dvojici dětí (45 minut) je 288,- Kč na jedno dítko.
  Na pololetí (32 - 36 vyučovacích hodin dle státních svátků) při frekvenci 2x 45 minut týdně tedy cena vychází na 9.216,- až 10.368,- Kč.
 • Cena za výuku ve trojici dětí (45 minut) je 192,- Kč na jedno dítko.
  Na pololetí (32 - 36 vyučovacích hodin dle státních svátků) při frekvenci 2x 45 minut týdně tedy cena vychází na 6.144,- až 6.912,- Kč.

V ceně kurzu jsou zahrnuty výukové materiály kromě hlavní učebnice.


Platba

Kurzovné se platí bankovním převodem na číslo účtu 670100 - 2206735503 / 6210 (mBank). Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte jméno studenta či firmy. Zaplaťte, prosím, tak, aby platba dorazila na účet příjemce před začátkem kurzu. Platba v hotovosti už bohužel nebude od 1.3. 2018 možná.

Na všechny došlé platby vystavuji příjmový doklad či fakturu, které je možno použít pro odečet z daní plátce. OSVČ a podnikatelé si tak angličtinu mohou dát do nákladů. Fakturu lze vystavit předem..

 • Číslo účtu: 670100 - 2206735503 / 6210
 • IBAN: CZ2062106701002206735503
 • BIC: BREXCZPPXXX

Zrušení lekce

Lekce lze dle dohody studentů s lektorem nejpozději týden předem výjimečně přesunout na náhradní termín v daném pololetí. Kurzovné nelze převést do dalšího pololetí.

V případě nemoci lektora bude lekce nahrazena v náhradním termínu dle dohody lektora se studenty.


Podmínky a cena kurzů pro firemní kurzy

Organizace

Výuka angličtiny dospělých se platí bankovním převodem před začátkem kurzu na celé pololetí podle počtu předem naplánovaných hodin. Délka lekce je 2x45 minut, tedy 90 minut, 1x týdně. Nová firma si může zaplatit jednu lekci, aby si firemní studenti vyzkoušeli, zda jim výuka vyhovuje, a až potom doplatit zbytek kurzovného, pokud se rozhodnou v kurzu pokračovat. Stejná úroveň studentů je ověřena vstupním testem všech studentů před nástupem do kurzu.

V době státních svátků a v týdnu mezi vánocemi a Novým rokem není vyučování. Na rozdíl od některých jiných jazykových škol ale tyto hodiny neplatíte. Platíte tedy jen za skutečně odučené lekce.


Cena

 • Skupina: 575,- Kč za 45 minut
 • V ceně kurzu jsou zahrnuty výukové materiály kromě hlavní učebnice.

V ceně kurzu jsou zahrnuty výukové materiály kromě hlavní učebnice.


Platba

Kurzovné se platí bankovním převodem na číslo účtu 670100 - 2206735503 / 6210 (mBank). Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte jméno studenta či firmy. Zaplaťte, prosím, tak, aby platba dorazila na účet příjemce před začátkem kurzu. Platba v hotovosti už bohužel nebude od 1.3. 2018 možná.

Na všechny došlé platby vystavuji příjmový doklad či fakturu, které je možno použít pro odečet z daní plátce. OSVČ a podnikatelé si tak angličtinu mohou dát do nákladů. Fakturu lze vystavit předem..

 • Číslo účtu: 670100 - 2206735503 / 6210
 • IBAN: CZ2062106701002206735503
 • BIC: BREXCZPPXXX

Zrušení lekce

Lekce lze dle dohody studentů s lektorem nejpozději týden předem výjimečně přesunout na náhradní termín v daném pololetí. Kurzovné nelze převést do dalšího pololetí.

V případě nemoci lektora bude lekce nahrazena v náhradním termínu dle dohody lektora se studenty.Podmínky a ceny jsou platné od 1.2.2023

Platit lze bankovním převodem nebo na fakturu.
Číslo účtu: 670100 - 2206735503 / 6210
IBAN: CZ2062106701002206735503
BIC: BREXCZPPXXX